send link to app

Azərbaycan xalq nağıllarıLibre

Azərbaycan xalq nağılları toplusu xalqın dünya görüşünü, həyata münasibətini, zülmə qarşı mübarizəsini, gələcək üçün arzularını və inamını əks etdirən 200 yaxın nağıldan ibarətdir. Kitabda heyvanlar (’’Göyçək Fatma’’, ’’Ovçu Pirim’’, ’’Şəngilim, Şüngülüm, Məngülüm’’), sehir (’’Sehirli üzük’’, ’’Şəms və Qəmər’’, ’’Məlikməmməd’’), məişət (’’Hacının köpəyi’’, ’’Yeddi qardaş bir bacı’’) mövzusunda xalq dili ilə nəql edilən ibrətamiz nağıllar toplanmışdır.Tətbiqin üstünlükləri:
- Offlayn rejimdə (internet şəbəkəsinə qoşulmadan) oxuma imkanı- 3D-effektli səhifə çevirimi- Əlfəcinlərin və qeydlərin əlavə edilməsi- Kitabın mətni və mündəricatı üzrə axtarış- Şriftin ölçüsünün, rənginin, sətirarası intervalın, ekran aşımının ayarlanması imkanı- Gecə/Gündüz oxuma rejimi
Açar sözlər: Nagil